TWÓJ KOSZYK
Twój koszyk
jest pusty!
email
POLECAMY
Te Deum laudamus Apologetyczny katechizm katolicki Mszał rzymski (mszalik codzienny) Immaculata - Sapientia, Misericordia, Caritas Katechizm o kryzysie w Kościele

Regulamin sprzedaży katalogowej

[1] Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o. — dalej zwane Wydawnictwem — jest zarejestrowane pod numerem KRS 0000055228. Pełne dane adresowe:

  Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.
  ul. Garncarska 32
  04-886 Warszawa
  tel. 0 22 615 28 60 i 615 85 87
  fax 0 22 615 52 09 i 615 85 87

  e-mail: tedeum@tedeum.pl
  http://www.tedeum.pl/

  numer konta bankowego: 98 12401095 1111000003440375
  przy płatności z zagranicy:
  SWIFT: PKOP PL PW
  IBAN PL 98 12401095 1111000003440375

  NIP 952-17-15-290
  REGON 012926432

[2] Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

[3] Ilekroć w katalogu mowa jest o:

 1. cenie — należy przez to rozumieć wyrażoną w złotych kwotę za sprzedaż pozycji katalogowej lub sumę kwot za sprzedaż pozycji katalogowych;
 2. konsumencie — należy przez to rozumieć każdy podmiot, który zgłosi ofertę zakupu pozycji katalogowej;
 3. należności — należy przez to rozumieć wyrażoną w złotych sumę ceny oraz porto;
 4. ofercie — należy przez to rozumieć złożoną przez konsumenta stanowczą propozycję zawarcia umowy sprzedaży przez Wydawnictwo, zawierającą:
  1. liczbę i rodzaj pozycji katalogowej lub pozycji katalogowych,
  2. akceptację ceny,
  3. dane (osobowe lub nazwę) konsumenta,
  4. adres, pod który zamówienie ma być dostarczone;
 5. porto — należy przez to rozumieć wyrażoną w złotych kwotę opłaty za przesyłkę;
 6. przesyłce — należy przez to rozumieć pozycje katalogową lub pozycje katalogowe, stanowiące realizację zamówienia przez Wydawnictwo;
 7. przewoźniku — należy przez to rozumieć podmiot, za pomocą którego pozycja katalogowa lub pozycje katalogowe mają zostać dostarczone na adres wynikający z oferty;
 8. zamówieniu — należy przez to rozumieć ofertę zaakceptowaną przez Wydawnictwo.

[4] Podane w katalogu ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

[5] Należność zasadniczo płatna jest przy odbiorze, istnieje jednak możliwość dokonania przedpłaty. W takim przypadku konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej, który umożliwi Wydawnictwu przesłanie potwierdzenia dostępności zamówionych pozycji i kwoty do zapłaty.

[6] Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy InPost S.A.

[7] Do ceny należy doliczyć porto (tj. koszty wysyłki) według następujących zasad:

za pobraniem przelew na konto
kwota zamówienia: cena wysyłki: kwota zamówienia: cena wysyłki:
do 39,99 zł 14 zł do 49,99 zł 11 zł
do 79,99 zł 11 zł do 119,99 zł 6 zł
do 149,99 zł 7 zł 120 zł i wyższa bezpłatnie
150 zł i wyższa bezpłatnie

UWAGA! Wspomniane zasady obowiązują tylko dla wysyłki na terenie Polski oraz nie dotyczą prenumeraty miesięcznika „Zawsze Wierni”.

[8] Domyślnie przesyłka jest wysyłana kurierem z firmy InPost S.A. ale możliwa jest także usługa „Paczkomaty”. W celu skorzystania z tej usługi konsument winien w komentarzu do zamówienia wskazać kod paczkomatu (jest to rozwiązanie doraźne – pełna funkcjonalność nastąpi po przejściu na nową platformę sklepową w czerwcu 2019 r.).

[9] W przypadku, gdy zamówienie ma być realizowane za pośrednictwem innego przewoźnika niż InPost S.A., należy skontaktować się z Wydawnictwem.

[10] W przypadku, gdy zamówienie ma być realizowane na adres poza granicami Polski, należy skontaktować się z Wydawnictwem w celu dokonania wyboru optymalnego środka dostawy (przesyłki zagraniczne są realizowane głównie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.).

[11] Zamówienie jest realizowane w terminie 14 dni roboczych od otrzymania oferty.

[12] Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki.

[13] Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje zakupu prasy (tzn. aktualnego i przyszłych numerów Zawsze wierni i innych periodyków).

[14] Konsumentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy subskrypcji Zawsze wierni przy zachowaniu dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia.

[15] Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

[16] Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny bez uprzedniego powiadomienia.

[17] Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny.